Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08

Protokollet är justerat: 2021-06-23
Sammanträdesdatum: 2021-06-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 28 juni 2021