Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-05-17

Protokollet är justerat: 2023-05-19
Sammanträdesdatum: 2023-05-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 22 maj 2023