Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2023-04-05

Protokollet är justerat 2023-04-11
Sammanträdesdatum 2023-04-05
Datum när anslaget sätts upp 2023-04-13
Datum när anslaget tas ned 2023-05-05

Sidan publicerades 13 april 2023