Mönsterås kommuns nya översiktsplan

Översiktsplanen är ute på samråd från och med den 26 december 2022 till och med den 5 februari 2023. Förslaget och tillhörande handlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida: Översiktsplan.

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska dessutom redovisa grunddragen gällande användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett långsiktigt och övergripande dokument som sträcker sig till år 2040 med utblick till 2050.

Är du invånare, företag, förening, organisation eller annan aktör med intresse i översiktsplanen vill vi gärna ha dina synpunkter. Skicka ditt samrådsyttrande samt namn och adress till teknisk@monsteras.se senast den 5 februari 2023.

Vi håller öppna samrådsmöten för allmänheten i kommunens fem samhällen. För att veta hur många vi blir ber vi er skicka en anmälan om deltagande till  kajsa.engman@monsteras.se senast dagen innan det samrådsmöte du vill delta i.

 

Blomstermåla, Folkets hus: måndagen den 9 januari klockan 18.00 – 19.30

Fliseryd, skolmatsalen: onsdagen den 11 januari klockan 17.00 – 18.30

Timmernabben, Nabbens rökeri: onsdagen den 18 januari klockan 17.00 – 18.30

Ålem, Församlingshemmets stora sal: måndagen den 23 januari klockan 17.00 – 18.30

Mönsterås, biblioteket: onsdagen den 25 januari klockan 17.00-18.30

 

Varmt välkomna!

Sidan publicerades 22 december 2022