Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämnden
Kungörelsedatum: 2022-09-13
Datum när kungörelsen sätt upp: 2022-09-13
Datum när kungörelsen tas ner: 2022-09-16
Ansvarig för kungörelsen: Frida Welin

Kungörelse

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnden i Mönsterås kommun de förtidsröster som inte har granskats i vallokalerna samt brevröster från utlandet. Denna räkning är en offentlig förrättning och sker enligt följande:

Tid: Onsdag 14 september med start kl. 09:00
Lokal: Konferensrummet Björken, Mönsterås kommunhus

Sidan publicerades 13 september 2022