Kungörelse: Flytt av fordon

Kungörelsedatum: 2024-02-22
Datum när kungörelsen sätts upp: 2024-02-22
Datum när kungörelsen tas ner: 2024-03-22
Flytt av fordon KCE080 placerad vid Högsbyvägen 53, Sandbäckshult flyttas enligt 2§ 7 (Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall) och kommer att skrotas.
Ansvarig för kungörelsen: Ewa Lönnqvist

Sidan publicerades 22 februari 2024