Kungörelse: Bygglov Oknö 1:1

Bygglov Oknö 1:1 - Mönsterås Båtklubb
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för
en komplementbyggnad (teknikbod) på fastigheten Oknö 1:1.
Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/
kungorelse/ eller i kommunhusets reception.
Där finns även information om hur man går tillväga för att
överklaga beslutet.
Sista datum för att överklaga beslutet är 2024-08-01

Sidan publicerades 1 juli 2024