Kungörelse: Bygglov Mönsterås 5:1

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för
skyltskåp på fastigheten Mönsterås 5:1.
Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/
kungorelse/ eller i kommunhusets reception.
Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet finns i handlingen.

Sidan publicerades 19 juni 2024