Kungörelse: Bygglov Gissemåla 1:198, Timmernabbens Båtsällskap

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för att anlägga uppställningsplatser för husbilar på Gissemåla 1:198.

Handlingarna finns att se på kommunens webbplats och i kommunhusets reception. Där finns även information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet.

Sista datum för att överklaga beslutet är 2023-08-04.

Sidan publicerades 6 juli 2023