Kungörelse: Bygglov för Ljungnäs 1:25

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av LSS-boende på fastigheten Ljungnäs 1:25.

Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/kungorelse/ eller i kommunhusets reception.

Där finns även information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet.

Sista datum för överklagan är den 24 juli 2024.

Handlingar

Dokument

Publicerat

Sidan publicerades 25 juni 2024