Kungörelse: Flyttade fordon 2021-10-11

Härmed meddelas att nedan angivna fordon som stått uppställd en längre tid har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129) gäller följande:

Om ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte är känd efter tre månader från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med

5 §, eller om fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats som föreskrivet i 5 § eller om ägaren anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

Registreringsnummer: Fabrikat/ typ Ursprunglig uppställningsplats. Åtgärd:
Husvagn , saknar registreringsskyltar Okänt märke Parkeringsplats vid Storgatan 100 i Blomstermåla Skrotas
Båtsläp + båt, saknar registreringsskyltar. Okänt märke Åsevads Koloniområde,  vid Högemålavägen Ev. Skrotas
Saknar registreringsskyltar. Vw passat Fanérvägen i Blomstermåla Skrotas

Sidan publicerades 11 oktober 2021