Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-03-13

Protokollet är justerat: 2024-03-18
Sammanträdesdatum: 2024-03-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontor, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 19 mars 2024