Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2024-06-19

Protokollet är justerat: 2024-06-24
Sammanträdesdatum: 2024-06-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-17
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontor, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 24 juni 2024