Detaljplan för Sandbäckshult 2:23 m.fl. på samråd

Detaljplanen för Sandbäckshult 2:23 m.fl. är nu ute på samråd mellan den 24 juni och den 21 augusti 2024.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet? Dina synpunkter ska ha kommit in till kommunens tekniska förvaltning senast den 21 augusti 2024. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: Pågående detaljplaner under rubriken Planer på samråd.

Ett meddelande har skickats till de som berörs.

Sidan publicerades 20 juni 2024