Detaljplan för del av Åby 5:24 och 12:1

Detaljplanen för del av Åby 5:24 och 12:1 står inför antagande. Enligt 5 kap 24 § PBL ska kommunen på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt och skicka ett meddelande om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt för de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda i detaljplaneprocessen. Granskningsutlåtandet med tillhörande planhandlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida under Pågående detaljplaner - under rubriken Planer inför antagande. Ett meddelande har skickats till de som berörs.
Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 23 oktober 2023.

Sidan publicerades 25 september 2023