Anslag: Detaljplan för del av Åby 15:1 m.fl (Fliseryds centrum) inför antagande

Anslag: Detaljplan för del av Åby 15:1 m.fl (Fliseryds centrum) inför antagande

Detaljplanen för del av Åby 15:1 m.fl (Fliseryds centrum) står nu inför antagande. Enligt 5 kap 24 § PBL ska kommunen på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt och skicka ett meddelande om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt för de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda i detaljplaneprocessen.

Granskningsutlåtandet med tillhörande planhandlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida: Pågående detaljplaner under rubriken Planer inför antagande. Ett meddelande har skickats till de som berörs.

Miljö- och byggnadsnämnden förväntas anta detaljplanen den 9 mars 2023.

 

Sidan publicerades 3 mars 2023