Anslag: AU för Samordningsförbundet i Kalmar län

Nämnd/Styrelse Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län
Sammanträdesdatum: 2024-06-20
Datum för anslagets uppsättande: 2024-07-08
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-29

Protokollet är tillgängligt hos Samordningsförbundets kontor,
Trädgårdsgatan 12, 39235 Kalmar samt
på vår hemsida via länken
https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/

Sidan publicerades 8 juli 2024