Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Invandring och integration

Invandring och integration

Mönsterås kommun gör en rad insatser för att hjälpa nyanlända som kommer till kommunen.

Integrationsenheten har öppen mottagning måndagar 13:00–15:00.För att undvika större folksamlingar under Coronatider håller dock den öppna mottagningen stängt tillsvidare. Du kan istället boka en tid med integrationsstöd eller integrationssamordnare. 

Besöksadress: Älgerumsvägen 14 A i Mönsterås

Så arbetar vi

Mönsterås kommuns integrationsenhet tar emot nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Kommunen har skyldighet att erbjuda:

  • Praktiskt stöd vid själva bosättningen
  • SFI-undervisning
  • Samhällsorientering, 100 timmar
  • Barnomsorg, förskola och skola för medföljande barn
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn (hanteras av kommunens socialtjänst och inte via integrationsenheten)
  • Andra insatser för att förbättra integrationen, till exempel samverka med föreningar, frivilliga organisationer, språkcafé mm

Migrationsverket anvisar de nyanlända som ska bosätta sig i kommunen. Integrationsenheten hjälper den nyanlända familjen att komma till rätta i bostaden och orientera sig i lokalsamhället.

En bosättning i kommunen kan även ske på den nyanländas eget initiativ. Den nyanlända ordnar då en bostad i kommunen på egen hand. I båda fallen blir den nyanlända formellt sett kommunmottagen.

Under de två första åren i kommunen tillhör den nyanlända målgruppen för etableringsinsatser. Det är Arbetsförmedlingen som är huvudansvarig. Kortfattat innebär det att deltagaren ska delta i olika aktiviteter 8 timmar per dag, till exempel SFI, praktik och samhällsorientering.

De som invandrar till Mönsterås kommun från främmande land, på icke flyktingliknande grunder, har också möjlighet att ta del av SFI och samhällsorientering. För att få flytta till Sverige som invandrare måste man normalt sett kunna visa att man har fått ett arbete, har egen försörjning eller ska flytta ihop/gifta sig med någon som redan bor här.

Så kan du hjälpa till

Integrationsenheten ska göra det lättare att integreras i det svenska samhället, genom att skapa goda förutsättningar till egen försörjning och ett aktivt samhällsliv.

En viktig del av introduktionen är språkträning och mötet med olika arbetsplatser. Många nyanlända har utbildningar och kunskaper med sig som efterfrågas i näringslivet, men behöver få möjlighet att lära sig språket.

Är du företagare och vill hjälpa till genom att till exempel erbjuda språkpraktik eller möjlighet till arbetsträning, är du välkommen att kontakta integrationsenheten.

Är du medlem i en förening och har idéer eller frågor om hur din förening kan arbeta för integration får du gärna kontakta integrationsenheten.

 

KONTAKT

Emmeli Ottosson, integrationssamordnare, tel. 0499-178 32

Tahani Idlebi, integrationsstöd, tel. 0499-171 34

Senast kontrollerad: 2020-04-03.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier