Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansrådens sammanträden. Välj kategori nedan för att komma direkt till de protokoll du söker.

Med hänvisning till personuppgiftslagen kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på Internet.

Originalprotokoll, bilagor till protokoll samt äldre protokoll förvaras på respektive förvaltningskontor. Kontakta ansvarig nämndsekreterare om du vill ta del av dessa eller har frågor.

Gå direkt till protokoll från

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden

Folkhälsorådet

Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

Pensionärsrådet

Kommunstyrelsen

Personalutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden

 

Tillgänglighetsrådet

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-10

1,50 MB

2020-08-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-06

473,16 kB

2020-06-10

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-08

407,13 kB

2020-04-22

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-04

513,40 kB

2020-04-22

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-05

439,80 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-18

754,99 kB

2020-01-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-20

409,11 kB

2019-12-04

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-10-16

499,72 kB

2019-10-28

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-04

309,00 kB

2019-09-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-06-12

616,98 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-08

596,78 kB

2019-05-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-10

393,57 kB

2019-04-16

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-06

668,38 kB

2019-03-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-02-06

97,49 kB

2019-03-11

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-09

78,82 kB

2019-01-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-12

349,59 kB

2019-01-07

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-11-21

66,40 kB

2018-12-10

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24

100,26 kB

2018-11-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-03

2,76 MB

2018-10-16

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-05

1,44 MB

2018-10-01

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-06-13

68,25 kB

2018-07-12

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-05-09

79,38 kB

2018-06-05

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-04-11

72,75 kB

2018-04-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-14

599,52 kB

2018-04-10

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-02-07

823,93 kB

2018-02-19

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-15

362,86 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-18

352,43 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04

285,82 kB

2020-07-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04

285,83 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12

430,15 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-01-15

306,65 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-18

326,95 kB

2020-01-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04

808,46 kB

2019-12-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13

378,91 kB

2019-12-04

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-28

188,43 kB

2019-11-12

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02

467,60 kB

2019-10-28

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-18

351,70 kB

2019-09-26

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-08-21

354,51 kB

2019-08-27

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-12

254,53 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28

392,17 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08

110,59 kB

2019-05-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-17

675,85 kB

2019-05-03

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-20

146,10 kB

2019-04-02

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-06

64,43 kB

2019-03-13

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-13

125,90 kB

2019-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-23

103,83 kB

2019-02-11

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12

55,84 kB

2019-01-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-28

193,67 kB

2019-01-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-07

66,18 kB

2018-11-26

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-10

6,66 MB

2018-10-16

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-22

79,78 kB

2018-09-03

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-13

47,53 kB

2018-07-12

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-23

76,86 kB

2018-06-05

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25

36,47 kB

2018-05-03

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25

69,61 kB

2018-05-03

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-22

3,73 MB

2018-04-10

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-28

105,15 kB

2018-03-06

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-07

1,15 MB

2018-02-16

 
Byggnadsnämnden

För protokoll från 2019, se miljö- och byggnadsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-12-06

1,40 MB

2019-02-11

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-11-01

1,19 MB

2019-02-11

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-09-27

113,40 kB

2018-10-11

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-08-23

218,49 kB

2018-10-11

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-06-14

95,13 kB

2018-06-29

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-05-17

115,46 kB

2018-06-29

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-04-13

88,50 kB

2018-06-29

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-03-08

122,52 kB

2018-04-19

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-01-25

128,64 kB

2018-01-31

application/pdf Byggnadsnämndens protokoll 2018-01-25, omedelbar justering

38,78 kB

2018-01-25

 
Folkhälsorådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2020-02-14

300,83 kB

2020-02-28

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-11-22

303,69 kB

2019-12-16

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-09-20

473,01 kB

2019-11-05

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-05-03

347,31 kB

2019-05-17

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-03-15

1,56 MB

2019-04-04

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2018-11-30

701,60 kB

2019-02-04

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2018-10-05

486,96 kB

2018-10-16

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2018-05-25

846,73 kB

2019-02-04

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2018-02-09

1,05 MB

2019-02-04

 
Funktionshinderrådet

Från 2019, se tillgänglighetsrådet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Funktionshinderrådet 2018-10-01 Bilaga

722,80 kB

2018-10-24

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2018-10-01

740,79 kB

2018-10-24

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2018-05-07

206,37 kB

2018-05-11

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2018-03-19

110,96 kB

2018-03-26

 
Föreningsnämnden

Från 2019, se kultur- och fritidsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-12-10

229,66 kB

2018-12-17

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-11-13

177,24 kB

2018-11-16

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-10-02

328,67 kB

2018-10-05

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-06-12

810,22 kB

2018-06-21

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-04-24

570,18 kB

2018-05-04

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2018-02-13

721,38 kB

2018-02-20

 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21

1,87 MB

2020-09-29

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15

1,16 MB

2020-06-23

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-18

1,58 MB

2020-05-27

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30, omedelbar justering

153,58 kB

2020-04-03

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30

1,001,12 kB

2020-04-07

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24

639,46 kB

2020-03-09

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16

2,00 MB

2020-01-07

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25

3,26 MB

2019-12-02

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-14

1,18 MB

2019-10-22

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23

2,00 MB

2019-09-27

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17

1,69 MB

2019-06-24

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27

1,84 MB

2019-06-05

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29

1,65 MB

2019-05-03

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-01

1,05 MB

2019-04-11

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25

2,29 MB

2019-03-11

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17

7,41 MB

2019-01-08

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26

5,96 MB

2019-01-08

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-15

244,07 kB

2018-10-19

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24

39,39 kB

2018-10-02

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18

50,91 kB

2018-06-25

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28

46,91 kB

2018-06-04

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23

42,49 kB

2018-05-08

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26

42,89 kB

2018-04-13

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26

96,36 kB

2018-03-14

 
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01

663,21 kB

2020-09-22

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09

925,67 kB

2020-06-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18

152,42 kB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-05

1,17 MB

2020-05-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07

498,15 kB

2020-04-14

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10

1,71 MB

2020-03-18

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24

151,74 kB

2020-02-25

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04

781,31 kB

2020-02-11

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-26

1,75 MB

2019-12-03

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05

3,60 MB

2019-11-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-01

1,45 MB

2019-10-01

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-03

1,92 MB

2019-09-10

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04

244,96 kB

2019-06-13

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28

1,16 MB

2019-06-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07

835,61 kB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09

1,45 MB

2019-04-17

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12

1,56 MB

2019-03-29

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05

1,23 MB

2019-02-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, omedelbar justering

199,67 kB

2019-01-24

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08

2,14 MB

2019-01-22

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27

1,15 MB

2019-01-17

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06

4,72 MB

2018-11-13

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02

15,39 kB

2018-10-11

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-04

42,79 kB

2018-09-19

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-29

44,59 kB

2018-06-04

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-08

36,54 kB

2018-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10

32,62 kB

2018-04-16

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-13

25,16 kB

2018-04-13

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06

330,04 kB

2018-02-13

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-19

49,81 kB

2018-01-08

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-08

797,92 kB

2020-09-25

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-25

479,15 kB

2020-09-08

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-11

434,49 kB

2020-09-08

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-23

1,01 MB

2020-06-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-09

1,99 MB

2020-06-23

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-02

581,57 kB

2020-06-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protkoll 2020-05-26

923,12 kB

2020-06-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-19

922,53 kB

2020-05-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12

1,07 MB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-28

1,90 MB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14

2,66 MB

2020-04-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-24

1,51 MB

2020-04-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-03

2,06 MB

2020-04-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-11

1,26 MB

2020-03-12

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-25

1,26 MB

2020-03-11

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-11, omedelbar justering

160,90 kB

2020-02-13

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-28

1,16 MB

2020-02-11

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsuskotts protokoll 2020-01-14

1,33 MB

2020-01-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-10

792,65 kB

2019-12-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-03

1,58 MB

2019-12-10

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-26

409,68 kB

2019-11-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-19

2,57 MB

2019-11-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protkoll 2019-10-29

1,99 MB

2019-11-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-15

149,79 kB

2019-11-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-22

2,10 MB

2019-10-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-08

1,41 MB

2019-10-22

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-01

335,01 kB

2019-10-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-24

1,02 MB

2019-10-01

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-17

1,63 MB

2019-09-24

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-10

1,48 MB

2019-09-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-27

1,16 MB

2019-09-03

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-13

1,91 MB

2019-08-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-25

2,40 MB

2019-06-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28

155,73 kB

2019-06-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11

1,96 MB

2019-06-25

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-21

1,018,54 kB

2019-06-05

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28, omedelbar justering

147,64 kB

2019-05-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14

1,31 MB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-07

930,72 kB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-23

1,07 MB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-16

3,01 MB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-02

2,72 MB

2019-04-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-05

1,35 MB

2019-04-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-12

796,72 kB

2019-03-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-26

1,48 MB

2019-03-19

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-12

1,97 MB

2019-02-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-29

1,07 MB

2019-02-05

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-22

2,44 MB

2019-01-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-08

288,54 kB

2019-01-22

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-17

183,75 kB

2019-01-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-11

1,09 MB

2019-01-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04

822,73 kB

2018-12-18

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-20

1,35 MB

2018-11-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-13

1,80 MB

2018-11-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-30

1,18 MB

2018-10-31

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-23

1,78 MB

2018-10-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-23, omedelbar justering

313,15 kB

2019-01-24

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-25

15,95 kB

2018-10-04

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18

33,42 kB

2018-09-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-28

23,70 kB

2018-09-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-14

61,01 kB

2018-09-06

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-06-26

54,37 kB

2018-07-04

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-06-12

66,13 kB

2018-06-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-22

48,13 kB

2018-05-31

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15

50,86 kB

2018-05-25

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-24

63,14 kB

2018-05-11

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-17

50,26 kB

2018-05-03

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-10

10,28 kB

2018-04-16

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-27

67,22 kB

2018-04-13

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20

9,92 kB

2018-03-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-06

39,12 kB

2018-03-14

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-27

19,05 kB

2018-03-14

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13

16,22 kB

2018-03-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-30

24,53 kB

2018-02-06

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-23

86,45 kB

2018-02-01

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-09

87,38 kB

2018-01-23

 
Kultur- och fritidsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kultur-och fritidsnämnden 2020-04-23

1,90 MB

2020-05-07

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03

1,32 MB

2020-09-23

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

561,44 kB

2020-06-10

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12

307,10 kB

2020-03-26

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-06

5,48 MB

2020-02-27

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-28

2,35 MB

2019-12-11

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-03

327,82 kB

2019-10-17

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-29

190,95 kB

2019-09-19

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-04

586,01 kB

2019-07-01

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-25

714,40 kB

2019-05-15

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07

1,011,86 kB

2019-04-26

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-24

366,44 kB

2019-02-07

 
Kulturnämnden

Från 2019, se kultur- och fritidsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-11-29

332,41 kB

2019-02-04

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-10-04

214,01 kB

2018-10-16

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-08-30

226,02 kB

2018-09-12

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-05-31

240,29 kB

2018-06-14

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-04-19

352,82 kB

2018-05-04

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-03-08

317,71 kB

2018-03-20

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2018-01-25

314,31 kB

2018-02-06

 
Miljö- och byggnadsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden del 2

7,38 MB

2020-09-03

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-27, del 1

4,50 MB

2020-09-03

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-18

2,91 MB

2020-06-24

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-18

629,34 kB

2020-05-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-14

6,92 MB

2020-05-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-09

1,33 MB

2020-04-16

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-05, omedelbar justering

784,19 kB

2020-03-05

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-05

2,16 MB

2020-03-12

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23

6,97 MB

2020-01-29

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-05 omedelbar justering

1,82 MB

2019-12-05

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-05

3,90 MB

2019-12-11

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-14

1,29 MB

2019-11-14

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-14

7,17 MB

2019-11-21

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-03

3,08 MB

2019-10-10

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-29, omedelbar justering

586,97 kB

2019-08-29

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-29

4,11 MB

2019-09-04

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 2

3,28 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 2

3,28 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 1

4,57 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-16

7,77 MB

2019-05-22

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-11

5,54 MB

2019-04-17

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-07

1,01 MB

2019-03-14

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-17

4,36 MB

2019-01-23

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnd 19-01-17, omedelbar justering

308,93 kB

2019-01-17

 
Miljönämnden

Från 2019, se miljö- och byggnadsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-12-10

2,28 MB

2018-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-10-01

7,47 MB

2018-10-03

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-06-11

3,67 MB

2018-06-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-05-07

2,66 MB

2018-05-16

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-04-09

1,90 MB

2018-04-16

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-03-05

1,56 MB

2018-03-13

application/pdf Miljönämndens protokoll 2018-01-22

1,68 MB

2018-01-30

 
Näringslivsrådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Pensionärsråd

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2020-03-06

496,83 kB

2020-05-15

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-12-06

487,95 kB

2019-12-20

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-09-20

732,91 kB

2019-09-30

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-05-17

561,78 kB

2019-06-24

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-02-08

765,54 kB

2019-02-18

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2018-12-14

1,07 MB

2019-02-08

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2018-09-21

973,13 kB

2019-02-08

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2018-05-18

1,12 MB

2019-02-08

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2018-02-09

399,97 kB

2019-02-08

 
Personalutskottet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-09-16

582,20 kB

2020-09-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-06-16

238,03 kB

2020-07-20

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-06-05

148,11 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-05-28

246,74 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-05-26

150,16 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-03-11

702,70 kB

2020-04-17

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-02-21

156,07 kB

2020-02-28

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-02-04

847,77 kB

2020-02-28

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-12-13

978,34 kB

2020-01-09

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-11-15

23,11 kB

2019-11-26

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-09-30

157,56 kB

2019-10-18

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-09-02

155,67 kB

2019-09-30

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-05-28

15,95 kB

2019-06-11

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-05-07

24,98 kB

2019-06-04

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-04-09

20,57 kB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-03-06

23,18 kB

2019-03-21

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-02-05

21,66 kB

2019-02-26

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-01-15

16,59 kB

2019-02-05

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-12-19

19,29 kB

2019-01-22

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-11-14

22,29 kB

2019-01-16

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-10-02

18,91 kB

2018-11-16

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-05-29

14,72 kB

2018-10-05

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-04-10

12,51 kB

2018-05-30

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-03-13

13,89 kB

2018-04-16

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-02-06

19,75 kB

2018-03-14

 
Socialnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-08-26

1,03 MB

2020-09-09

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-06-17

200,67 kB

2020-07-02

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-05-27

1,28 MB

2020-06-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-04-29

178,29 kB

2020-05-15

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-03-25

184,91 kB

2020-04-02

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-02-26

221,92 kB

2020-03-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-01-29

187,64 kB

2020-02-07

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-12-11

226,28 kB

2019-12-27

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-11-13

183,69 kB

2019-11-19

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-10-16

153,59 kB

2019-10-28

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-10-02

183,22 kB

2019-10-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-09-18

241,99 kB

2019-09-24

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-06-12

90,00 kB

2019-06-17

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-05-22

76,00 kB

2019-06-05

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-04-24

94,00 kB

2019-05-07

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-03-13

88,50 kB

2019-03-25

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-02-13 bilagor

6,90 MB

2019-02-25

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-02-13

96,00 kB

2019-02-25

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-01-02

144,05 kB

2019-01-10

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-12-12 §124

95,70 kB

2018-12-17

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-12-12

254,49 kB

2019-01-30

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-11-14

1,41 MB

2018-11-26

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-10-17

7,99 MB

2018-10-24

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-10-03

167,65 kB

2018-10-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-09-19

7,42 MB

2018-10-03

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-06-13

264,67 kB

2018-06-20

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-05-23

245,64 kB

2018-06-01

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-04-25

258,92 kB

2018-05-07

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-03-14

259,01 kB

2018-03-23

application/pdf Socialnämndens protokoll 2018-02-14

296,65 kB

2018-02-21

 
Tillgänglighetsrådet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2020-03-02

661,85 kB

2020-03-17

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-12-09

551,83 kB

2020-01-07

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-09-16

725,69 kB

2020-01-07

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-06-03

484,72 kB

2019-06-14

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-03-18

766,92 kB

2019-04-01

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier