Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Grundskola

Grundskola

Regeringen har tagit beslut om att skolplikten skall gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Barnen erbjuds plats i den skola vars upptagningsområde de tillhör enligt folkbokföringsadressen. Om det visar sig att det inte är möjligt att ta emot fler barn i klasser på den skola man tillhör kan rektorn bli tvungen att anvisa barnet till en annan skola i kommunen.

Möjligheten finns för föräldrarna att välja en annan skola än den barnet tillhör, då väljs samtidigt rätten till skolskjuts bort. Föräldrarna får i de fall själva ordna med transport till och från skolan.

Förutom de nationella styrdokumenten skall varje kommun ha en egen skolplan. I Mönsterås kommun har vi dessutom en "kunskapsstege" i varje ämne. Kunskapsstegarna innehåller konkreta mål, ämne för ämne och vänder sig både till lärare, elever och föräldrar.

Blanketten för val av skola samt ansökan om ledighet för ditt barn hittar du till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2018-01-26.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier