Försäkringar

Barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Mönsterås kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade via Protector.

En olycksfallsskada är en kroppskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom.

Mer information om vad olycksfallsförsäkringen omfattar hittar du i försäkringsbeskedet.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada för följande grupper:

  • Förskolebarn och elever i grundskola, särskola och gymnasieskola samt fristående förskolor.
  • Försäkringen är en heltidsförsäkring som gäller dygnet runt, under skoltid, fritid samt ferier.
  • För elever i särvux, inom kommunal vuxenutbildning och SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läke-, rese- och tandskadekostnader.

Så anmäler du en skada

Om ett olycksfall som medför skada inträffar ska du göra följande.

  1. Sök läkare eller tandläkare
  2. Anmäl skadan via Protectors webbplats
  3. Spara alla originalkvitton
  4. Kontakta Protector vid behov av taxiresa till/från skolan. Tänk på att alla taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare och prövade och godkända av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.

Sidan uppdaterad 22 juni 2021