Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Kultur

I Mönsterås kommun finns ett rikt och varierat kulturliv för alla åldrar, både för dig som bor i kommunen och för dig som kommer på besök. Här hittar du information kring det kulturutbud som finns och vilka stöd kommunen kan ge inom kulturområdet.

Barn och unga är prioriterade. De ska få möta kulturen redan tidigt i åldrarna. Vi strävar också efter att kulturen ska få vara med och berika hela livet.

Mönsterås kommun vill uppmuntra och stimulera ideella krafter till exempel genom att stödja utveckling av mötesplatser för kultur.

Kommunen och ideella krafter i samverkan

Kulturlivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter.

Kulturföreningar, studieförbund och lokala nätverk är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning samarbetar ofta med dessa vid olika arrangemang och projekt, och stödjer arbetet med bidrag. I kommunen finns flera aktiva hembygdsföreningar och ett stort engagemang för kulturarvet.

Kommunen köper också in konst till de offentliga rummen, både i de olika kommunala verksamheterna och till offentliga platser.

Sidan publicerades 14 juni 2021