Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Lokalhistoria

Upptäck hur Mönsterås kommun har vuxit fram över lång tid. Olika platser har växt fram av olika anledningar. Karaktäristiskt är den natursköna miljön. Vatten och trä har alltid haft stor betydelse för människorna i Mönsterås.

Mönsterås

Mönsterås omtalas redan år 1309. År 1604 fick Mönsterås stadsprivilegier. Under Kalmarkriget år 1612 brände danskarna upp både Mönsterås och byarna runtomkring. År 1620 blev Mönsterås så kallad lydköping under Kalmar stad. År 1677 brann det än en gång men många år senare, 1862 bilades Mönsterås köpingskommmun och Mönsterås landskommun. Förutom jordbruk var skeppsbygge, sjöfart och kusthandel karaktäristiskt för Mönsterås. Trä från skogarna exporterades vidare via sjövägen. Järnvägen anläggs under 1800-talet och invigs 1902. Därtill etableras flera industrier, bland annat tändsticksfabriken på Kuggås i centrala Mönsterås. Kyrkorna i Fliseryd, Mönsterås och Ålem uppfördes under 1800-talet. Skolorna i kommunen, till exempel Centralskolan och Parkskolan kom till under 1900-talet.

Oknö

År 1950 invigdes Oknö semesterparadis – Ostkustens pärla! Genom planering, investeringar och marknadsföring stod arbetet med fritidsanläggningen för semesterfirare klar att användas. Oknö blev en modell för andra anläggningar av samma typ i hela Norden. Expansionen av Oknö utmark med tre torp till ett komfortabelt resmål för lediga gick mycket snabbt. Oknö inkluderas idag även av åretruntboende.

Storgatan

De små marknadsbodarna gav under 1700-talet Mönsterås dess särskilda prägel. I slutet av århundradet såg bebyggelsen alltmer stadslik ut längs Storgatan och kommersen tog fart. Flera av marknadsbodarna har om- eller tillbyggts för att nyttjas som bostäder. På så sätt har flera av dem också bevarats till vår tid.

Torget i Mönsterås

Handel och bebyggelse kring nuvarande torget i Mönsterås startade under 1600-talet. Här fanns hantverkare, bostäder, magasin, bodar och pumpen där folket hämtade sitt vatten. Torgpumpen togs i bruk 1870 och var den naturliga samlingsplatsen.

Blomstermåla

Blomstermåla har flera minnen från industrisamhället. Flertalet industrier, bostadsbyggande, kommersiell service och Folkets Hus samt Folkets Park satte prägeln i denna kommundel under 1900-talet. Arbetarrörelsen och kooperationen var följaktligen stark. Blomstermåla industrier grundas under 1800-talet. Folkets Hus i Blomstermåla är byggt i typisk 1960-talsstil.

Fliseryd

Ett krutbruk fanns redan under 1500-talet i Fliseryd, kanske vid Krutströmmen i Emån. Senare etablerades anläggningen Fliseryds Krutbruk omkring 1740, ett av landets 6 krutbruk. Jungners, Fliseryds största industri någonsin, tillverkade främst batterier. Det pågick från början av 1900-talet och fram till 1974. Pappersbruk, snickerifabrik, träsliperi, tegelbruk, såg och inte minst en kraftstation hör också till Fliseryds historia. Stora gårdar och herresäten satte sin prägel i gamla tiders Fliseryd och var betydelsefulla produktionsenheter för jord- och skogsprodukter.

Timmernabben

Det långsträckta samhället längs Strandavägen omnämns första gången på 1720-talet. Timmernabben är kommunens mest utpräglade kustsamhälle med ovanligt många varv, sågverk och rederier i sin historia. Dessa näringar gav goda arbetstillfällen och ledde till flödigt bostadsbyggande. Keramikfabriken från 1860-talet ligger på samma plats idag. Gabriel Keramik är kommunens äldsta industri som fortfarande nyttjas. Den långa traditionen som semesterort är utmärkande för Timmernabben.

Ålem

Ålem uppstod som stationssamhälle när Kalmar-Berga järnväg anlades år 1897. Några år efter järnvägens tillkomst byggdes hotellet och banken intill. Tillsammans med industrier bildade de ett centrum i Ålem och många samhällsfunktioner etablerades där. Dåvarande Ålems kommun hade därtill ett eget förvaltningshus. Sten- och bronsåldersfynd avslöjar att området tidigt var befolkat.

Kronobäck

Ruinen som finns utmed den gamla kustvägen mot Timmernabben är Kronobäcks klosterkyrkoruin. Klostret byggdes på 1400-talet av johanniterna och syftet var att ta hand om sjuka människor. Klosterkyrkan var då den största byggnaden i sitt slag i Norden. Idag arbetar kommunen tillsammans med många andra aktörer för att platsen ska bli mer känd och uppmärksammad.
Under senare år har skyltningen blivit tydligare och möjligheter för funktionshindrade att ta sig fram vid ruinen har blivit bättre. Här finns också en ny byggnad, som innehåller en mindre samlingslokal.

Pataholm

Pataholm var en betydande handelsplats och blomstrade som mest under andra halvan av 1800-talet. Den gamla köpingens historia är trots allt mycket längre än så. Miljöerna runt torget ser idag nästan likadana ut som då! Köpmansgårdarna står kvar och de flesta av husen är bebodda av privatpersoner.

Strömsrum

Längs med den vackra Alsterån, mellan Pataholm och Ålem, ligger Strömsrum. Det är ett gods med anor från medeltiden. Huvudbyggnaden som finns idag byggdes på 1700-talet och har kallats Sveriges största träslott. En av ägarna till Strömsrum var Johan Skytte, en av sin tids mest lärda män som dessutom var mycket engagerad i god utbildning åt alla. Skytte köpte Strömsrum av kung Gustav II Adolf år 1622 och år 1637 grundar han den Skytteanska skolan i Ålem som används än idag.

Björnö

Det natursköna Björnö, med utsikt över Kalmarsund och dess skärgård, är en vacker plats att bo på. Där byggdes i början av 1600-talet bostadshus. Svante Bielke, av ätten Bielke, byggde ett utmärkande stort och påkostat hus åt sig och sin familj på Björnö. Rester av huset finns fortfarande kvar.

Mer information

Litteraturen om Mönsterås är rik och föreningarna som ägnar sig åt lokalhistoria är flera. Du kan också få veta mer om våra kulturhistoriska platser i appen InfoJee.  Runt om i kommunen hittar du QR-koder, som du skannar och sedan kan läsa eller få informationen uppläst.

Mönsterås bibliotek(bibliotek.monsteras.se)

InfoJee, digitala guidningar

Sidan uppdaterad 10 mars 2022