Kommunikationskanaler vid kris

Vid en krissituation kan du få information via olika kommunikationskanaler. Om du befinner dig i det direkta krisområdet är det viktigt att du själv tar ansvar för att uppdatera dig om situationen och följer de råd och direktiv som Räddningstjänst, Polis eller andra myndigheter ger.

Webbinformation

monsteras.se – kommunens webbplats

Mönsterås kommun på Facebook – kommunens Facebooksida

krisinformation.se – MSB:s nationella kriswebb med information bemannad dygnet runt

Lansstyrelsen.se/kalmarlan – Länsstyrelsen Kalmar läns ordinarie webbplats med krisinformation i länet

Krissamverkan Kalmar län på Facebook – Länsstyrelsens Facebooksida för information om kriser och krisberedskap i länet

1177.se – Sjukvårdsrådgivning via webb

Radio

Radio P4 Kalmar 106,8 MHz är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Ha alltid en batteridriven radio hemma.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kan du varnas vid stora olyckor eller allvarliga händelser via radio och TV, larmsignal utomhus, röstmeddelande i din hemtelefon eller SMS till adressregistrerad mobiltelefon.

Läs mer om vad du ska göra om du hör VMA/larmsignal utomhus

Telefonnummer vid kris

Ring 113 13 om du vill få eller lämna information vid större olycka, kris eller sjukdomsutbrott.

Ring 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Där når du räddningstjänst, ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Ring 114 14 om du vill tipsa eller kontakta polisen i icke akuta ärenden.

Sidan publicerades 10 mars 2022