Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Unga och brott

Om du är mellan 15 och 18 år och misstänks för brott kan socialtjänsten komma att utreda din sociala situation. Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Vad händer om jag som ung begår ett brott?

Socialtjänsten gör en bedömning om du som begått ett brott är i behov av ungdomsvård. Detta görs utifrån din situation, hur du mår och om det finns risk för återfall i kriminalitet. I bedömningen står det även om det är lämpligt för dig att utföra ungdomstjänst.

Ungdomsvård och ungdomstjänst

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet arbetar med de ungdomar som är dömda till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Ungdomen får en handledare som, tillsammans med ungdomen och dennes föräldrar, upprättar en plan för lämpliga åtgärder.

Ungdomsövervakning

Den som är mellan 15 och 17 år kan dömas till ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning kan vara aktuellt för den som har begått ett allvarligt brott eller som har upprepad brottslighet, men som ändå inte ska dömas till sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning pågår 6 till 12 månader.

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet. Vid mötet deltar personal vid barn- och ungdomsenheten som en opartisk medlare. Syftet är att medlingen ska minska de negativa konsekvenserna av brottet och att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser. Brottsoffret ska också få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Sidan publicerades 21 juni 2021