Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur

Kultur

Mönsterås kommun har ambitionen att skapa ett rikt kulturliv för invånare och besökare i alla åldrar. Kommunens kulturverksamhet ska uppmuntra och stimulera ideella krafter, stödja utvecklingen av mötesplatser för kultur och ge möjligheter till möten med den professionella kulturen.

Bibliotek i varje tätort

Den enskilt största verksamheten är kommunens bibliotek. Huvudbiblioteket ligger i Mönsterås och filialer finns i Ålem, Blomstermåla, Timmernabben och Fliseryd. Biblioteken erbjuder ett brett kulturutbud med utlåning av böcker och AV-media, e-utlåning, dagspress, datorer, lokaler för föreläsningar och utställningar med mera. Här finns också Mönsterås Digidelcenter.

Till bibliotekets hemsida och bibliotekskatalogen

Stort ideellt engagemang för kultur

Kulturlivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter. Kulturföreningar, studieförbund och lokala nätverk är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning samarbetar ofta med dessa vid olika arrangemang och projekt, och stödjer arbetet med bidrag. I kommunen finns flera aktiva hembygdsföreningar och ett stort engagemang för kulturarvet.

Till kommunens evenemangskalender

Kommunen köper också in konst till de offentliga rummen, både i de olika kommunala verksamheterna och till offentliga platser.

Musik- och kulturskola för barn och unga

Musik- och kulturskolans verksamhet engagerar barn och ungdomar som vill lära sig spela, sjunga, dansa, lära sig musikproduktion med mera.

Till musik- och kulturskolan

Uppsägning av bokbuss i Mönsterås kommun

Mönsterås kommun tvingas, liksom många andra kommuner, att göra stora besparingar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över var i verksamheterna tilldelat besparingskrav gör minst ont. Därför har beslut tagits om att säga upp bokbussverksamheten (§ 54 Dnr KFN 2020-40) med 6 månaders uppsägningstid enligt gällande avtal med Nybro kommun, som levererar tjänsten inklusive bokbusspersonal. Uppsägningen träder i kraft 1 januari 2021.
Efter analyser bedöms konsekvensen till beslutet bli mycket begränsad. Denna bedömning grundar vi på
1. kraftigt minskade utlån senaste 10 åren
2. att vi även utan bokbuss fortsatt kommer kunna erbjuda samtliga invånare biblioteksservice i hela kommunen med bibliotek på samtliga tätorter, depositioner på träffpunkter och äldreboenden samt ”boken kommer” till våra användare som av olika anledningar inte kan ta sig till våra bibliotek.

Senast kontrollerad: 2020-10-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier