Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här kan du se alla detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 2014. För att ta del av detaljplaner som antagits tidigare kontaktar du kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Att planen vunnit laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling och det är möjligt att söka bygglov utifrån planen.

Blomstermåla

Fliseryd

Mönsterås

Timmernabben

Ålem

Sidan publicerades 22 juni 2021