Kartor och mätning

Av kommunens samhällsbyggnadsavdelning kan du få hjälp med kartor och mätningsteknisk service, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning och inmätningsuppdrag.

Kommunen framställer också kartor av flygbilder, mätningar och beräkningar. Kartans utseende, innehåll och skala kan varieras efter ditt behov och önskemål. Du kan få kartan antingen utskriven på papper eller digitalt. All hantering av kartor sker digitalt och kartdata lagras i kartdatabaser.

Beställ en karta

Beställ en nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta eller förenklad nybyggnadskarta genom en e-tjänst.

Beställ karta

Avgiften för kartan är enligt gällande 2021 års taxa:

  • Nybyggnadskarta: 6 743 kronor
  • Enkel nybyggnadskarta: 4 950 kronor
  • Kartutdrag: 762 kronor

Ovanstående priser gäller tomter (inte fastigheter) under 5 000 kvadratmeter. För större tomter lämnas offert. Vid oklarheter är det bygglovshandläggaren som beslutar hur stor karta som behövs.

I vissa fall är inte fastighetsgränserna utredda, då kan en fastighetsutredning krävas. Vid dessa fall tillkommer en avgift på 770 kronor.

Sidan publicerades 9 augusti 2021