Fasadändring

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende. Att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan kräva bygglov.

Andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende kan också kräva bygglov.

Om du är osäker på om din åtgärd kräver bygglov är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggförvaltningen.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om bygglovsregler om fasadändringar

Sidan publicerades 23 januari 2023