Fyrverkerier

Fyrverkerier

Om du tänker fira med fyrverkerier är det viktigt att du visar hänsyn till andra och att du följer de regler som finns för fyrverkerier, både för säkerhet och för var och när det är tillåtet. Det här gäller kring användandet av fyrverkerier i Mönsterås kommun.

Enligt ordningslagen har du ansvar för att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas eller riskerar att skadas av dina fyrverkerier. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger även att du ska vidta åtgärder som krävs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion.

Så får du använda fyrverkerier i Mönsterås kommun

Om du ska skjuta fyrverkerier i Mönsterås kommun krävs det alltid tillstånd av polisen förutom på nyårsafton och fram till klockan 01 på nyårsdagen, på påskafton och valborgsmässoafton. Det bestäms i de lokala ordningsföreskrifterna för Mönsterås kommun.

Under de tillåtna tiderna finns bestämmelser för var fyrverkerier och raketer får användas:

  • Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser, skolgårdar och förskolor.
  • Du får inte skjuta raketer närmre än 250 meter från våra särskilda boenden för äldre.

Om du vill använda fyrverkerier vid annan tid, eller vid till exempel evenemang, ska du kontakta polisen och söka tillstånd.

Sök tillstånd hos polisen för att använda pyrotekniska varor

För att sälja fyrverkerier behöver du tillstånd från räddningstjänsten.

Var rädd om dig själv och andra!

En felaktigt hanterad pjäs kan innebära stora risker för människor och egendom. För att använda fyrverkerier ska du vara minst 18 år, nykter och följa bruksanvisningen.

  • Var rädd om dig! Håll avstånd till fyrverkeripjäserna. När du avfyrar dem – använd skyddsglasögon och var nykter.
  • Var rädd om dina och andras barn och ungdomar! Fyrverkerier får inte säljas till personer under 18 år och de får heller inte använda dem. Att sälja till underåriga eller att langa fyrverkerier till dem kan ge böter eller fängelse.
  • Visa hänsyn! Både mot medmänniskor och djur.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om fyrverkerier

Sidan granskad 7 mars 2022