Tomträtter och arrenden

Du som har en tomträtt och arrende på Oknö samt vid Torget, Mönsterås, har möjlighet att friköpa din tomt.

Tomtpriset grundar sig på en oberoende värdering och räknas om vid varje årsskifte. Omräkningen baseras på försäljningsstatistik från fastighetsmarknaden.

Sidan publicerades 24 juni 2021