Tillkännagivande: Socialnämnden 2021-09-22

Protokollet är justerat: 2021-09-24
Sammanträdesdatum: 2021-09-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-17
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 24 september 2021