Tillkännagivande: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2022-12-15

Sammanträdesdatum: 2022-12-15
Protokollet är justerat: 2022-12-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-12
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Monica Karlsson

Sidan publicerades 20 december 2022