Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-06-12

Protokollet är justerat: 2024-06-14
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-09
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontor, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 13 juni 2024