Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-05-29

Protokollet är justerat: 2024-05-29
Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-28
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 30 maj 2024