Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-02-14

Protokollet är justerat: 2024-02-19
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-15
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 19 februari 2024