Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-02-28

Protokollet är justerat: 2024-03-01
Sammanträdesdatum: 2024-02-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-26
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 1 mars 2024