Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-12-16

Protokollet är justerat: 2023-12-12
Sammanträdesdatum: 2023-12-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 13 december 2023