Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-03-27

Protokollet är justerat: 2024-04-02
Sammanträdesdatum: 2024-03-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-25
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 3 april 2024