Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2024-04-23

Protokollet är justerat: 2024-04-25
Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-18
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontor, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 25 april 2024