Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24

Protokollet är justerat: 2023-05-29
Sammanträdesdatum: 2023-05-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 30 maj 2023