Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-09-25

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-09-25 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Nära vård Kalmar län
 5. Information – Näringslivet, arbetsmarknadsenheten
 6. Ålem Energi Kraft AB – Nytt bolag inom energikoncernen
 7. Val av nämndemän till Kalmar tingsrätt
 8. Svar på motion – Återvinningsstation Oknö
 9. Svar på motion – Mönsterås kommuns framtida vattenförsörjning
 10. Svar på motion – Trafiksituationen på Hantverksvägen i Fliseryd
 11. Svar på motion – Parkeringssituationen i Mönsterås kommun
 12. Svar på motion – Gynnsam miljö för bin, fjärilar och andra insekter i Fliseryd
 13. Svar på motion – Återinför kväll- och helgvaktmästeri i sporthallarna
 14. Svar på motion – Informationssäkerhet
 15. Rapportering icke verkställda beslut 2022 och 2023
 16. Överföring av skolhälsovårdsjournaler till annan kommun läsåret 2023-2024
 17. Redovisning av lokalt partistöd 2022
 18. Information från revisorerna
 19. Motion – Kommunala beslut ska ta hänsyn till hur tryggheten påverkas
 20. Medborgarförslag – Lekplats med mera i Sandbäckshult
 21. Medborgarförslag – Utomhusbad med pooler
 22. Medborgarförslag – Fler askkoppar på offentliga platser
 23. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Skolgård på Tillingeskolan
 24. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Spara el
 25. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Lägenheter för äldre i Blomstermåla
 26. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Avfallskärl vid kommunens kustnära strövområden
 27. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Undvik fett och matolja i avloppet
 28. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Fler körfält korsningen Bagaregatan/Häradsvägen
 29. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Platser för sjösättning av kajaker och kanoter
 30. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Hundrastgård
 31. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Hundrastgård
 32. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Subventionera resor med kollektivtrafik
 33. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Live-streaming för aktiviteter i kommunen
 34. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Webbkamera i hamnen
 35. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Att beslut om biogas ogiltighetsförklaras
 36. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Avskaffa kulturskolans avgifter
 37. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Varning för skarvar
 38. Valärende
 39. Nästa möte

Sidan publicerades 15 september 2023