Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-01-17

Protokollet är justerat: 2024-01-19
Sammanträdesdatum: 2024-01-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-14
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 22 januari 2024