Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Krisberedskap

Krisberedskap - när något allvarligt händer

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Mönsterås kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Krisinformation.se är också en viktig informationskälla när något allvarligt inträffat.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun

Så kan du förbereda dig

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

Genom länkarna till höger hittar du mer information om hur du kan förbereda dig för en eventuell olycka eller kris.

Kontakt

Fredrik Sandqvist, kris- och beredskapssamordnare
Telefon: 0499-172 00
Fax: 0499-179 00

112 - nödnummer

112 är numret du ringer när du behöver akut hjälp av polis, ambulans eller brandkår.

Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

113 13 - informationsnumret om olyckor och kriser

Till 113 13 kan du ringa då du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du kan också lämna information om allvarliga olyckor och kriser till 113 13.

116 000 - journummer för försvunna barn

116 000 är ett journummer där du dygnet runt kan anmäla försvunna barn.

116 000 ska vara tillgängligt dygnet runt oavsett vilket EU-land man befinner sig i. Samtalen hanteras precis som ett 112-samtal, vilket innebär att det förmedlas till polisen.

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier