Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Näringslivsnytt

Näringslivsnytt

Här presenteras aktuella seminarier, utbildningar, evenemang och övriga aktiviteter inom näringslivet i Mönsterås kommun.

Senast kontrollerad: 2019-10-09.

Gränslös frukost

Text: Gränslös frukost, 27 februari, Mönsterås

Torsdag den 27 februari är det dags för Mönsterås första Gränslös Frukost – ett frukostmöte där kontakter och nya anställningar skapas!

Gränslös Frukost riktar sig till dig som söker kompetens till ditt företag och är intresserad av att träffa ”nyanländ kompetens”. Temat för dagen är öppet och oavsett vilken bransch du är verksam i så är du välkommen.

Investeringsstöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Steg i energikartläggning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka stöd för att ditt företag ska få en ännu effektivare energianvändning.

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnaden vid energieffektivisering eller för att göra en studie inför en energieffektiv investering.

Vem kan söka stöd?
Stöden vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder en rad olika möjligheter. Som mest kan ditt företag få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett grundkrav är att ditt företag genomfört en energikartläggning.

Vad kan mitt företag få stöd för?
Miljöstudie
Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs. Eller om ditt företag vill bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen. Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg.

Investeringsstöd
Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad men leda till en effektivare energianvändning i företag? Då kan ditt företag söka stöd upp till 50 procent av stödgrundande kostnader. Till exempel: installera styrsystem för ventilation, värme eller belysning, optimera värmeåtervinning.

Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med ansökan, och stödjer ditt företag i genomförandet av det ni vill göra för att bli mer energieffektiva.
Energirådgivare i Mönsterås kommun, energirådgivning@monsteras.se, tel 0499-171 60
Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost, e-post, tel 070 620 83 07

Mer information om stöden och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten.

Serverar du mat och dryck?

Livsmedel

Företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck kan nu få rådgivning subventionerad med 70%. Det kan handla om utveckling av sin anläggning inom produktkvalitet, service affärskoncept, marknadsföring och/eller värdskap. En av de konsulter som Jordbruksverket har upphandlat finns i vårt län. Vimmerbybaserade företaget Tjugoettkonsulten beskriver erbjudandet närmare på sin hemsida. Stödet för rådgivningstjänsterna är en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin. Läs mer om Region Kalmar län och Livsmedelsutveckling Sydost på webben.

Logotyp Region Kalmar län

Livsmedelsutveckling Sydost är ett treårigt projekt som bidrar till den regionala livsmedelsstrategins mål att öka branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga för en ökad tillväxt och sysselsättning i länet. Projektet delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och genomförs i samverkan mellan flera regionala aktörer.

Ta hjälp av vetenskapen för att utveckla din livsmedelsprodukt!

Livsmedel

Dagens och framtidens livsmedelsprodukter kräver större hänsyn till vetenskapligt bevisade hälsoaspekter, liksom hållbarhet, nytänk och hygien. Livsmedelsutveckling Sydost tillsammans med Linnéuniversitetet kan nu erbjuda tid med Anna Blücher, universitetslektor och nutrition och mikrobiologi, för att titta närmare på din produkt. Anna Blücher är en uppskattad och kunnig kunskapsspridare, och hon vann nyligen Smålands & Ölands Gastronomiska Akademis Stora pris för sin förmåga att koppla ihop teori med verklighet.

Detta kan du få hjälp med:

  • Hygien och hur din produkt kan nå förbättrad hållbarhet genom högre hygiennivå.
  • Hur din produkt kan utvecklas mer innovativt.
  • Vilka vetenskapligt bevisade hälsoeffekter din produkt kan ge.
  • Lotsning till andra universitet och specialister för kunskap utanför Annas kompetensområde.
  • Dessutom får du tillfälle att knyta värdefulla kontakter med Linnéuniversitetet.
Logotyp Region Kalmar län

Hur? Stödet vänder sig till små och medelstora företag inom livsmedelsproduktion (ej primärproduktion) i Kalmar län och kan omfatta 1 -10 timmar. Kostnaden tas av Livsmedelsutvecklings Sydost som även förbehåller sig rätten att sortera mellan de företag som anmäler intresse.

Intresseförfrågan (inkl kort motivering) och frågor hänvisas till Thomas Isaksson, Livsmedelsutveckling Sydost e-post eller 0480-448 361. Erbjudandet gäller t.o.m. oktober 2019.

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Region Kalmar län i samverkan med Linnéuniversitetet, Almi, Länsstyrelsen, LRF Sydost och Hushållningssällskapet. Projektet finansieras av dessa parter samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under regionkalmar.se/livsmedelsutveckling

Södra investerar 100 miljoner kronor i biobränslefabrik i Mönsterås

Timmerbil på väg vy från ovan

Foto: Södra

Södra kommer att investera över 100 miljoner kronor för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Den nya anläggningen kommer att ligga vid Södras massabruk i Mönsterås. Byggandet ska starta efter nyår och planeras tas i drift våren 2019. Målet är att producera 5000 ton biometanol per år i den nya anläggningen. Biometanolen ska framställas från den råmetanol som uppstår vid massabruket i Mönsterås.

Läs mer i Södras pressmeddelande (öppnas i nytt fönster).

Konsultcheckar

Region Kalmar län kan ge stöd till privatägda små företag genom olika företagsstöd. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, som ger små privatägda företag möjlighet att anlita extern specialistkompetens.

Läs mer och ansök på Region Kalmar läns hemsida om företagsstöd (öppnas i nytt fönster).

 
Snabbval
Snabbval
Mer information/länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier