Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Näringslivsnytt

Näringslivsnytt

Här presenteras aktuella seminarier, utbildningar, evenemang och övriga aktiviteter inom näringslivet i Mönsterås kommun.

Senast kontrollerad: 2020-08-21.

Investeringsstöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Steg i energikartläggning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka stöd för att ditt företag ska få en ännu effektivare energianvändning.

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnaden vid energieffektivisering eller för att göra en studie inför en energieffektiv investering.

Vem kan söka stöd?
Stöden vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder en rad olika möjligheter. Som mest kan ditt företag få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett grundkrav är att ditt företag genomfört en energikartläggning.

Vad kan mitt företag få stöd för?
Miljöstudie
Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs. Eller om ditt företag vill bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen. Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg.

Investeringsstöd
Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad men leda till en effektivare energianvändning i företag? Då kan ditt företag söka stöd upp till 50 procent av stödgrundande kostnader. Till exempel: installera styrsystem för ventilation, värme eller belysning, optimera värmeåtervinning.

Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med ansökan, och stödjer ditt företag i genomförandet av det ni vill göra för att bli mer energieffektiva.
Energirådgivare i Mönsterås kommun, energirådgivning@monsteras.se, tel 0499-171 60
Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost, e-post, tel 070 620 83 07

Mer information om stöden och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten.

Serverar du mat och dryck?

Livsmedel

Företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck kan nu få rådgivning subventionerad med 70%. Det kan handla om utveckling av sin anläggning inom produktkvalitet, service affärskoncept, marknadsföring och/eller värdskap. En av de konsulter som Jordbruksverket har upphandlat finns i vårt län. Vimmerbybaserade företaget Tjugoettkonsulten beskriver erbjudandet närmare på sin hemsida. Stödet för rådgivningstjänsterna är en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin. Läs mer om Region Kalmar län och Livsmedelsutveckling Sydost på webben.

Logotyp Region Kalmar län

Livsmedelsutveckling Sydost är ett treårigt projekt som bidrar till den regionala livsmedelsstrategins mål att öka branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga för en ökad tillväxt och sysselsättning i länet. Projektet delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och genomförs i samverkan mellan flera regionala aktörer.

Konsultcheckar

Region Kalmar län kan ge stöd till privatägda små företag genom olika företagsstöd. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, som ger små privatägda företag möjlighet att anlita extern specialistkompetens.

Läs mer och ansök på Region Kalmar läns hemsida om företagsstöd (öppnas i nytt fönster).

 
Snabbval
Snabbval
Mer information/länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier