Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningens ansvarsområde styrs av bland annat av plan- och bygglagen, miljöbalken,  livsmedelslagen och flera andra lagar, förordningar och föreskrifter. Regelbunden tillsyn sker inom dessa områden. 

Vi hjälper er vid nybyggnad av hus, enskilda avlopp mm. I tillsynsarbetet ingår inspektioner, provtagningar, mätningar, utredningar och information. Miljö- och byggförvaltningen medverkar även i kommunala planeringsfrågor, och arbetar förebyggande genom riktad information till företag och allmänhet. Vidare omfattar arbetet naturvård, kustmiljö och kalkning av sjöar.
 
Miljö- och byggnadsnämnden deltar även i Miljösamverkan Sydost. Detta arbete innebär bland annat samordnade tillsynsprojekt inom länet.

En del av ansvarsområdet omfattar medverkan i Kalmarsundskommissionen, Alsteråns Vattenråd, Kalmar läns luftvårdsförbund och Sveriges Ekokommuner.

Målet med arbetet är att alla ska få en bra livsmiljö och att öka miljömedvetenheten hos allmänheten.

Telefonnummer: 0499-170 00 (vxl)
E-post: miljö-och byggnadsnämnden
 

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier