Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2019 » Upphävande av detaljplaner för Fingersvampen 3 m.fl.

Upphävande av detaljplaner för Fingersvampen 3 m.fl.

Syftet med upphävandet är att tillåta för en uppställningsplats för fordon under en begränsad tidperiod och samtidigt säkerställa översiktsplanens genomförande där området är utpekat som ett markområde där trafik- och kommunikationsändamål prioriteras.

Området som avses upphävas ingår i två stycken gällande detaljplaner, och innefattar tre fastigheter, Fingersvampen 3, Stubbemåla 9:1 samt del av Mönsterås 7:1. Upphävandet föreslår att dessa undtas från detaljplan och tillåts användas av angränsande fastighet, Taggsvampen 3, som uppställningsyta för fordon under en begränsad tidsperiod.

Förslaget att upphäva planerna antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-11. Upphävandet fick laga kraft 2019-05-08.

 

Kontakt

Charlotte Piggott, Planarkitekt, 0499-17993

Senast kontrollerad: 2019-05-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier