Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2019 » Detaljplan för Kv. Enby, Alby

Detaljplan för Kv. Enby, Alby

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna i området, samt möjliggöra för en utökning av fastigheterna Enby 1, Ängby 1, Ekby 1, Alby 1 och Ungbrodern 1. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för parkering på kvartersmark.

Planområdet är beläget i Mönsterås tätort, strax öster om Ljungnässkolan. Fastigheterna inom planområdet ligger längs västra sidan av Åsgärdsgatan. Norr om planområdet sträcker sig ett större grönområde, och väster och söderut gränsar det till Ljungnäs-områdets villakvarter. Öster om planområdet ligger ytterligare ett område med bostadsrätter precis intill en större idrottsanläggning med bland annat fotbollsplaner, tennisplaner och pulkabacke.

Planförslaget var ute på samråd 2018-11-27 fram till och med 2018-12-21, och på granskning mellan 2019-03-13 till och med 2019-04-03.

Detaljplanen fick laga kraft 2019-06-12.

 

 

Senast kontrollerad: 2019-06-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier