Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga

Bo & bygga

Mönsterås kommun erbjuder dig en bra och väl utbyggd service. Vi vill ge dig möjlighet till ett bra boende, säkert resande och en meningsfull fritid.

Här hittar du information om byggande och boende samt information om vägar och renhållning. Du hittar också svar på frågor kring energi- och klimat, trygghet och säkerhet samt aktuella planer i kommunen.

Kommunens fem tätorter Mönsterås, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben och Fliseyd erbjuder någonting för alla. Lediga tomter finns i alla tätorter i kommunen. 

Senast kontrollerad: 2019-03-05.

Skyltprogram på remiss

Skyltprogram framsida

Skyltprogram

Miljö- byggnadsnämnden beslutade 2019-06-13 att godkänna Mönsterås skyltprogram att gå ut på remiss. Syftet med att ta fram ett skyltprogram är för att kunna ge råd och riktlinjer samt informera och inspirera dig som vill sätta upp en skylt i Mönsterås kommun. Dokumentet riktar sig främst till näringsidkare, föreningar och övriga som har ett intresse av skyltning, men ska också vara till hjälp för de tjänstemän på kommunen som handlägger skyltärenden, exempelvis i bygglov. Skyltprogrammet syftar också till att skapa en attraktiv skyltkultur i Mönsterås, och ska ge en samlad och tydlig bild av kommunens syn på skyltning.

 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier