Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Skolskjuts

Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Mönsterås kommun och har lång eller komplicerad väg till skolan kan få skolskjuts som kommunen bekostar. Detsamma gäller elever med funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts i Mönsterås kommun sker antingen med bussar i linjetrafik eller med särskilt ordnande skolskjutsar där det inte finns kollektivtrafik eller där det är för långt avstånd till närmaste busshållplats.

Skolskjutszoner avgör vem som får skolskjuts

I Mönsterås kommun har vi skolskjutszoner. Det innebär att det finns en så kallad skolskjutsfri zon runt varje skola, som dels beror på avstånd och dels beror på trafikfarliga miljöer. Om du bor utanför zonen har du rätt till skolskjuts. Du behöver alltså inte ansöka om skolskjuts.

Under vintertid, från och med vecka 45 till och med vecka 7, erbjuds vinterskolskjuts på grund av att det helt eller delvis saknas gatubelysning. Vinterskolskjuts erbjud elever i årskurs 7-9 som bor i Ålems stationssamhälle, Harrstorp, Habbestorp, Bössemåla, Boslät, Jönsö, Nydala och Torp på östra sidan om E22.

Erbjudande om skolskjuts kommer per post inför skolstart

Inför skolstarten på hösten får du som har rätt till skolskjuts ett brev med erbjudan om skolskjuts hemskickat. Det kommer ungefär två veckor innan skolstart. I brevet står vilka tider skolskjutsen körs under kommande läsår.

Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter.

Om du inte ska åka med

Om du har skolskjuts med mindre fordon och blir sjuk, eller inte ska åka med av någon annan anledning, ska du själv anmäla detta till skolskjutschauffören. Åker du med linjebuss behöver du inte anmäla att du inte ska åka med.

Telefonnummer till skolskjutschaufförerna
  • Bergkvarabuss AB, tur 21, tel. 070-579 83 19
  • Bergkvarabuss AB, tur 23, tel. 076-640 57 48
  • Bergkvarabuss AB, tur 27, tel. 076-640 57 49
  • Bergkvarabuss AB, ersättare tur 21, 23 och 27, tel. 070-091 89 18
  • Flexbuss AB, tur 26, 168, tel. 073-317 41 69
  • Flexbuss AB, tur 24, tel. 076-640 55 26
  • Flexbuss AB, tur 25, tel. 076-640 55 28
  • Flexbuss AB, tur 28, tel. 076-640 55 27
  • Nettotaxi AB, tur 22, tel. 076-640 59 64
Busskort

Du som åker skolskjuts med linjetrafik får ett busskort. Busskortet är personligt och får inte överlåtas eller lånas ut. Du ansvarar själv för ditt busskort som är en värdehandling.

Om du tappar busskortet eller det går sönder ska du anmäla det på en särskild blankett som finns på din skola. Ett tappat busskort ersätts mot en avgift på 100 kronor plus postförskott och porto.

Vem har ansvaret för barnen?

Föräldrarna ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också föräldrarnas ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt.

Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till skolskjutsen efter skolan.

Mer information

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts i dokumentet Skolskjutsregler för Mönsterås kommun till höger.

Eventuella problem med vägen till hållplatsen, transporten eller entreprenören, ta kontakt med kommunen.

KONTAKT

Torbjörn Sandebäck, tel. 0499-171 92

Senast kontrollerad: 2020-07-30.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier